Kontakt

 Adres redakcji:

„Kultura i Wartości”
Instytut Filozofii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Adres e-mail:

kulturaiwartosci@filozofia.umcs.lublin.pl