Rada naukowa

Zdzisław J. CZARNECKI, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin

Honorata JAKUSZKO, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Stanisław JANECZEK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Edward JELIŃSKI, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Robert Welsh JORDAN, Uniwersytet Stanowy Colorado, USA

Tomas KAČERAUSKAS,  Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Wilno, Litwa

Eugene KELLY, Nowojorski Instytut Technologii, New York, USA

Ałła KYRYDON, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Kijów, Ukraina

Artur MORDKA, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Basia NIKIFOROWA, Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno, Litwa

Michał OSTROWICKI, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Andrzej PAWELEC, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Teresa PĘKALA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Stéphane SYMONS, Uniwersytet Katolicki w Leuven (Lowanium), Belgia

Sergij TROJAN, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Kijów, Ukraina

Zofia ROSIŃSKA, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Adam WĘGRZECKI, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Ireneusz ZIEMIŃSKI, Uniwersytet  Szczeciński, Szczecin