Recenzenci

Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które wykonały recenzje  opublikowanych w aktualnym numerze tekstów.

Jednocześnie kierujemy podziękowanie do wszystkich tych osób, które opracowywały recenzje w całym 2012, 2013 oraz 2014 roku. Zamieszczona poniżej imienna lista recenzentów obejmuje autorów wszystkich recenzji, a więc również tych tekstów, które nie zostały (lub nie zostały jeszcze) opublikowane.

W roku 2012 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Henryk BENISZ (Uniwersytet Opolski), Adam DUBIK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Teresa GRABIŃSKA (Uniwersytet Warszawski), Edward JELIŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Stefan KONSTAŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski), ks. Dariusz KROK (Uniwersytet Opolski), Marta KUDELSKA (Uniwersytet Jagielloński), Radosław KULINIAK (Uniwersytet Wrocławski), Artur MORDKA (Uniwersytet Rzeszowski), Witold M. NOWAK (Uniwersytet Rzeszowski), Andrzej PAWELEC (Uniwersytet Jagielloński), Jacek PIEKARSKI (Uniwersytet Łódzki), Maciej TANAŚ (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Maciej ULIŃSKI (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Joanna USAKIEWICZ (Uniwersytet w Białymstoku), Adam WĘGRZECKI (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kazimierz WOJNOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

W roku 2013 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Ewa BARTUŚ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Krzysztof Ryszard BOCHENEK (Uniwersytet Rzeszowski), Michał BOHUN (Uniwersytet Jagielloński), Rafaela BOZIČ (Sveučilišta u Zadru), Tomasz CZAKON (Uniwersytet Śląski), Janusz DANECKI (Uniwersytet Warszawski), Patrick DERR (Clark University), Pierfrancesco FIORATO (Università di Sassari), Beata M. FRYDYRCZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Krzysztof GAJDKA (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stefan GOSEPATH (Freie Universität zu Berlin), Anna GOTKIEWICZ-CHĘĆKA (Uniwersytet Gdański), Czesław GRYKO (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gerard HARTUNG (Bergische Universität Wuppertal), Marcin KARAS, Eugene KELLY (New York Institute of Technology), Peter KEMPITS (Universität Wien), Abrahim H. KHAN (University of Toronto), Andrzej KOJDER (Uniwersytet Warszawski), Stefan KONSTAŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski), Uriah KRIEGEL (University of Sydney), Christian KRIJNEN (Vrije Universiteit Amsterdam), Tomasz KUPŚ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Józef LIPIEC (Uniwersytet Jagielloński), Iwona LORENZ (Uniwersytet Warszawski), Ewa NOWAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Witold M. NOWAK (Uniwersytet Rzeszowski), Michael PAKALUK (Ave Maria University, USA), Eugeniusz SAKOWICZ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Grazyna SKĄPSKA (Uniwersytet Jagielloński), Marek SZULAKIEWICZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Konrad TALMONT-KAMIŃSKI (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania), Katie TEREZAKIS (Rochester Institute of Technology), Oleg TISZCZENKO (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Violetta VAIBEL (Universität Wien), Micha WERNER (Freie Universität zu Berlin), Ryszard WIŚNIEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kazimierz WOJNOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Olga WOLANIUK (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie), Marcin ZDRENKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Władysław ZUZIAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

W roku 2014 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Arno ANZENBACHER (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), Bogdan BANASIAK (Uniwersytet Łódzki), Ewa BARTUŚ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Dieter BIRNBACHER (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Daniel BREAZEALE (University of Kentucky), Piotr DOMERACKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Anna FRĄCKOWIAK (Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku), Adam GRZELIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Anna JĘDRZEJKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski), Kinga KAŚKIEWICZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Eugene KELLY (New York Institute of Technology), Stefan KONSTAŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski), Iwona KORDZIŃSKA-NAWROCKA (Uniwersytet Warszawski), Beata KUBIAK HO-CHI (Uniwersytet Warszawski), Tomasz KUPŚ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Izabela LEWANDOWSKA-MALEC (Uniwersytet Jagielloński), Marek MELNYK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Joanna MYSONA-BYRSKA (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Basia NIKOFOROVA (Lithuanian Culture Research Institute), Witold M. NOWAK (Uniwersytet Rzeszowski), Eugeniusz SAKOWICZ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Piotr STAWIŃSKI (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wasilij SZCZUKIN (Uniwersytet Jagielloński), Justyna B. TYMIENIECKA-SUCHANEK (Uniwersytet Śląski) Bernhard WALDENFELS (Ruhr-Universität Bochum), Ryszard WIŚNIEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Marcin ZDRENKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Mirosław ŻELAZNY (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).