Redakcja

Leszek KOPCIUCH, redaktor naczelny

Anna PASTUSZKA, redaktor sekcji niemieckojęzycznej

Katharina SCHULZE, korekta tekstów w języku niemieckim

Tomasz KITLIŃSKI,  redaktor sekcji anglojęzycznej

Małgorzata PAPROTA, redaktor sekcji anglojęzycznej

Bartosz WÓJCIK, redaktor sekcji anglojęzycznej

Tim O`FLAHERTY, korekta tekstów w języku angielskim

Zofia MAJEWSKA, korekta tekstów w języku polskim

Krzysztof ROJEK, redaktor techniczny, sekretarz redakcji

Kamil SZYMAŃSKI, redaktor techniczny, sekretarz redakcji

Paweł SIKORA, redaktor techniczny

Redaktorzy tematyczni:

Krzysztof KOSIOR- religioznawstwo, filozofia religii, filozofia Wschodu

Andrzej NIEMCZUK – aksjologia, filozofia współczesna, metafizyka

Jolanta ZDYBEL – etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna

Adres redakcji:

„Kultura i Wartości”

Instytut Filozofii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

20-031 Lublin

E-mail: kulturaiwartosci@filozofia.umcs.lublin.pl

Korespondenci redakcji:

Agata BOROŃSKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Marta PLES, Uniwersytet Śląski, Katowice, Zielona Góra

Tomasz SIWIEC, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Agata STRZĄDAŁA, Uniwersytet Opolski, Opole

Sławomir SZTAJER, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Liliana TOMASZEWSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Płock

Maciej URBANEK, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

  l