Deklaracja Autora

Nadsyłając  tekst do publikacji w czasopiśmie „Kultura i Wartości” , autor tekstu oświadcza,  że:

1) tekst ten jest jego samodzielnym wytworem;
2) tekst ten nie był wcześniej publikowany;
3) tekst ten nie został wysłany do publikacji w innym czasopiśmie (lub innym wydawnictwie);
4) tekst (w nadesłanej postaci) nie był poddawany procedurze recenzyjnej w innym czasopiśmie (lub innym wydawnictwie).

W przypadku publikacji tekstu w czasopiśmie “Kultura i Wartości”, autor opublikowane tekstu przekazuje nieodpłatnie prawa autorskie do tego tekstu czasopismu “Kultura i Wartości”.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez autora nadesłanego tekstu zasad rzetelności naukowej, a w szczególności naruszenia cudzej własności intelektualnej,  redakcja informuje o tym fakcie pracodawcę autora nadesłanego tekstu.